"; m("s_uvod"); m("s_numero"); m("s_vyklad"); m("s_chir"); m("s_prvni"); m("s_geo"); m("s_tarot"); m("s_koule"); m("s_dodat"); m("s_doslov"); m("s_objed"); hr("2"); m("seznam"); m("my"); t("mail"); m("zpet"); hr("2"); t("autor2"); ?>


Dodatky:

Významy a některé korespondence písmen hebrejské abecedy

Písmeno Čteme Česky Hodnota Význam
alef nevyslovuje se 1 vůl, pluh
bet b 2 dům
gimel g 3 velbloud
dalet d 4 brána, dveře
he h, a 5 okno
vau v, u, b 6 hřebík
zain z 7 meč, zbraň
chet ch 8 plot
tet t 9 had, děloha
iod i, j 10 ruka
kaf k 20 dlaň
lamed l 30 bodec
mem m 40 voda
nun n 50 ryba
samech s 60 kůl, had
ajin nevyslovuje se 70 oko
pe p 80 ústa
cade c 90 udice
quof q 100 týl
reš r 200 hlava
šin s, š 300 zub
tau t 400 kříž, tau

Jednotky popisují svět principů, desítky svět lidí. Sta popisují vesmír jako celek.
Písmena , , , , mají koncovou formu , , , , ,
která označuje čísla 500, 600, 700, 800 a 900 v tomto pořadí.

strana:
1I2I3I4I5