"; m("s_uvod"); m("s_numero"); m("s_vyklad"); m("s_chir"); m("s_prvni"); m("s_geo"); m("s_tarot"); m("s_koule"); m("s_dodat"); m("s_doslov"); m("s_objed"); hr("2"); m("seznam"); m("my"); t("mail"); m("zpet"); hr("2"); t("autor2"); ?>


Dodatky:

      Únor

      Nalézáte se právě uprostřed zimy. Z hlediska vnitřních podstat je všude klid a vše tiše spí. Nevědomí přelévá vody svého širého oceánu. Jeho bouřlivé vlny se formují pomaličku do konkrétnějších tvarů. Z tohoto pocházející události vás zaplaví na počátku léta. Zatím nevíte, co to bude.

      V běžném, zjevném okolí každého člověka dobíhají události minulého období, aby vyklidily prostor tomu, co nastane. Je čas bilance. Řekněme si tedy, které síly vám v tom budou pomáhat.

      Prvním zimním znamením je Kozoroh. Je spojený se zimním slunovratem, tedy s dobou, kdy se Slunce - světlo našeho života - navrací z nejhlubších temnot zase k nám. Ten, kdo chce přežít v temnotě, musí být silný a proto je i Kozoroh spojen se silou, která si ne vždy dokáže uvědomit sama sebe. To proto, že na zimu se naše nevědomí uzavírá a nepropouští impulsy do vědomé části osobnosti. V období spojeném se znamením Kozoroha - přibližně 21.12. až 20.1. - je tedy vhodné věnovat se aktivnímu odpočinku. Máte vynikající možnost, abyste se pokusili prověřit své schopnosti v oblastech pro váš život jinak netradičních nebo abyste zpytovali svědomí a napravovali chyby - právě teď jste schopni si je přiznat.

      Následující Vodnář rozvíjí poslání Kozoroha. Zima sice pokračuje, ale odpočinek nabývá lehčí podoby, neboť toto znamení je radostné, podnikavé, lehké a společenské, narozdíl od vážného, zodpovědného až tvrdého Kozoroha. V plném proudu je tedy sezóna plesů a karnevalů. V práci zřejmě pocítíte potřebu zlepšit své prostředí, můžete mít i chuť do změn, případně budete hodnotit své pracovní úspěchy. Vodnář je tím, kdo nosí vodu a voda je základním symbolem nevědomí. Dochází k pohybu a zatím co předchozí období bylo zaměřeno více na hodnocení minulosti, současnost vám dopřává inspiraci pro události následující. Právě teď se tvoří jakési matice dějů na celý budoucí rok, anebo přesněji - právě teď se formuje ta část vaší osobní budoucnosti, kterou nebudete moci ovlivnit. Doba Vodnáře trvá přibližně od 20.1. do 19. 2. a je pro ni typické velmi chladné počasí.

      Posledním znamením zimy jsou Ryby. I ty souvisejí s vodou, tedy symbolem pro nevědomí. Pro toto období nejvýraznějším svátkem je masopust, jehož vnitřním smyslem je uzavření každého jedince do samoty, v níž má podstoupit duchovní očistu. Zakončením očistného procesu bude svátek jarní rovnodennosti, který je v evropské kultuře slaven jako velikonoce. Slunce se rovnodenností probudí z noci, světlo vyjde z temnoty a vědomí má opět otevřenou bránu ke svým hlubším strukturám. Jaro bude slunečným ránem. Zatím je příliš časně, noc ještě neskončila. Je doba, kdy se nejhůře vstává s postele. V tomto znamení - přibližně 19.2. až 21.3. - jste nejcitlivější, nejzranitelnější, nejvíce nabručení tím, jak se nemůžete dočkat jara, t.j. vysvobození, ale také nejvíce vnímaví sami k sobě i k druhým. V tento čas nejsnáze odhadnete věci příští. Znamení Ryb je časem meditace. Rozum by měl ustoupit citu, společenský život samotě. Namísto pracovního vypětí nechť vejdou okamžiky, věnované nejhlubšímu nitru, pro konflikty rodinné i společenské ať je vyhlášeno příměří. Jen tak, necháte-li vše odpočívat, vzejde zelená rostlinka ze zasněžené země.

      Jak vyplývá z tohoto přehledu, připadne většina února Vodnáři. Toto znamení je symbolizováno dvěma vlnovkami, jejichž význam se nověji vysvětluje jako dráty, jimiž proudí energie. To co přijmete, byste měli poslat hned dál. Proto je únor měsícem braní a dávání, tedy bohatých společenských styků, radosti a společnosti.

      Klíčovým slovem pro únor je "předávání". Že se ve volném čase půjdete bavit do společnosti, nebudu už více zdůrazňovat. Své problémy a stesky by si však neměli pro sebe ponechat ani ti, jimž povinnosti nebo finanční situace tolik zábavy nedovolí. O svých radostech a strastech tedy mluvte, sdílejte je. Spojujte sebe s ostatními a hledejte analogii mezi situací vaší a situacemi těch druhých. Hovořte, povídejte, plkejte.


Pokračování se dočtete v celé knize.


strana:
1I2I3I4I5