"; m("s_uvod"); m("s_numero"); m("s_vyklad"); m("s_chir"); m("s_prvni"); m("s_geo"); m("s_tarot"); m("s_koule"); m("s_dodat"); m("s_doslov"); m("s_objed"); hr("2"); m("seznam"); m("my"); t("mail"); m("zpet"); hr("2"); t("autor2"); ?>


Dodatky:

      Zdravotní symbolika pro karetní výklad:

      Oheň značí energii jako takovou. V pikových kartách se proto mluví o zdraví jako takovém, jako o síle naší energie. K a J označují lékaře, K nemocnici, ostatní karty mají vztah k neurózám a náladám.

      Voda popisuje krev, srdce a psychosomatické poruchy. Podobně dolní část bříška je spojena se srdcovými kartami, u žen jsou vyjádřeny případné gynekologické potíže.

      Vzduch symbolizuje horní část bříška, plíce a svaly. Krom toho se pojí s poruchami myšlení, koncentrace a podobně. U mužů může označovat nemoci jater, slinivky, cukrovku atd.

      Země se váže s nemocemi kostí, kloubů a páteře. Obecně značí nemoc jako takovou, která už se projevuje v hmotné úrovni. Nemoc totiž chápu jako něco, co má nejdříve podobu duchovní, později duševní a pak somatickou.


      Průběh roku a jeho vysvětlení ve vztahu k osobnosti člověka

      Leden

      Už při vyslovení tohoto slova se většině z vás podvědomě vybaví, že právě začal rok. Toto tvrzení ale není pravdivé. Tradiční poznání klade analogii mezi průběh roku a lidský život, proto i rok začíná zrozením - jarem a končí smrtí - zimou. A tak na jaře vše vzniká, začíná, roste ze země, kvete, zelená se. Léto odpovídá zralosti a plnému rozkvětu - tak jako zralý věk náš. Podzim je stářím. A zima - to je smrt a příprava na znovuzrození. Tato nauka je důležitá a ve světě prastarých tradic se s ní setkáváme na mnoha místech - ve starověkých mystériích, v mýtech i v lidových zvycích.

      Pro měsíc leden si tedy představte, že jste se uložili k zimnímu spánku. Vaše starosti, problémy, neuzavřené záležitosti, vše tiše spinká. Že to není to však spánek nečinný, poznáte dále.

      Rozdělte si svoji mysl na dvě části, vědomou a nevědomou. Tyto dvě části spolu jsou po celý rok propojeny - jen v zimě ne. Zimní čas vytváří každoročně přehradu mezi oběma celky. Všichni lidé jsou samozřejmě vzhůru a též ony starosti, jež se propadly do hlubin nevědomí nespí: Kombinují se, proplétají a hledají sama pro sebe řešení. Tento proces se označuje slovem putrefakce. Jako semínka byla na podzim pohřbena do země, tak i lidské záležitosti - milé, nemilé, dobré, zlé - byly pohřbeny do hlubiny. Tak jako semena nemůžeme ze zmrzlé země vydolovat, tak ani tato semínka budoucích událostí nejsou přes zimu dosažitelná. Leden proto není vhodný k řešení problémů ani ke splňování přání, neboť není moudré chtít dosáhnout to, co je příliš daleko. Tento měsíc by měl značit příležitost k odpočinku na jedné a dokončování loňských záležitostí na druhé straně. Ti kdož mají problémy závažnější, by je měli odložit nebo aspoň přestat počítat s jejich rychlým řešením. Ti kteří se nudí anebo čekají na změnu v běžné životní situaci, ať se raději také obrní trpělivostí. Stojí-li kdo těsně před uzavřením problému, na kterém po dlouhý čas pracoval, naopak se jistě dočká.

      Klíčovým slovem pro leden bude "klid". Máte-li kdo čas, můžete v tomto období přečíst nejednu knížku. Naopak vy, kterým starosti nepopřejí pokoje, byste se měli pokusit dát jim uměleckou podobu. Nejběžnější a nejsnáze proveditelné je zpracování výtvarné. Na papír nejméně A4 formátu si namalujte kruh tak veliký, aby sice zabíral většinu papíru, ale ponechal nejméně 1 cm okraj. Obrázek kreslete barevně jakoukoli technikou dovnitř kruhu. Vyžaduje-li to váš cit, můžete malovat i vně kruhu, jeho obrys by ale měl tvořit důležitou část vašeho díla.strana:
1I2I3I4I5