Sedmero věšteckých umění - www.magick.cz
Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník

Okultní obchod

Novinky - prosím čtěte!

Sedmero věšteckých umění

   Obsah:
      Úvod
      Numerologie
      Výklad z karet
      Chiromantie
      První pohled
      Geomantie
      Tarot
      Křišťálová koule
      Dodatky
      Doslov
Objednat knihu

Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

webmaster&skripts:
Ro.
Práce s tarotovými kartami

Úvod do rosekruciánské symboliky a tradic esoterních systémů

O tarotových kartách psalo už mnoho lidí, a některých z nich si velmi vážím. To co píši, nemá být pokusem o něco lepšího. Pouze chci podstatu tarotových karet přiblížit aspoň trošku i těm, kterým doposud přišla do ruky jen braková literatura a na soustavnější studium nemají čas nebo povahu.


Obecná část

Nevím kolik z vás, kteří tyto řádky čtete, drží tarot v ruce poprvé. Nevím, kolik z vás je zkušenějších a v jakém směru. Musím tudíž napsat návod universální, aby z něj každý něco měl, dokonce i ten, kdo vůbec neví, co to tarotové karty jsou. Bude stručnější, než by si zasloužil. Z toho si ale nic dělat nemusím, protože jakkoli dlouhý návod k tarotovým kartám by byl stručnější, než by si zasloužil. Doporučená literatura snad nahradí zevrubnější výklad.

      Postupuji proto od jednoduššího ke složitějšímu a od teorie k praxi. Nepodceňujte prosím teorii, pro dobré provedení výkladu je skutečně nezbytná. Dnešní doba je v neustálém kvasu, a tak mnohdy vyrábí tzv. rychlokvašáky, tedy lidi, kteří po zběžném prostudování nějakého - zejména duchovně zaměřeného - oboru mají sami sebe za odborníky. Za největší neřest ovšem pokládám zneužívání tarotu pro obyčejné věštění typu "má mě rád?" nebo "vezmou mě do práce?" Základ tarotu tvoří nejhlubší lidské vědění, /v dnešní době již spíše nevědění/ a tak práce s ním je vždy magická, anebo, ať použiji nyní moderního slova, duchovní. Výklad by nám proto měl být něčím nevšedním, ba až posvátným. Vždyť se dotýkáme kořenů existence světa.


Z historie

      Traduje se, že původní tarotové karty k nám přišly ze starého Egypta, jsou dokonce takoví, kteří se odvolávají na Atlantidu. U jiných autorů je možno se dočíst o vzniku tarotu v Indii, ve Francii atd. Tarot popisuje strukturu světa jakožto univerzální poznání a všechny starověké národy vnímaly tuto strukturu podobně, ačkoli své poznání možná odívaly do jiných slov a podobenství. Je tedy značně pravděpodobné, že symbolická vyobrazení, která popisují vznik a existenci světa, vznikala na mnoha místech současně a jak lidé cestovali, prvky se mísily a dávaly vzniknout různým sadám karet. Lidé uvažují v zásadě dvojím způsobem: uměleckotvůrčím a rozumovo-vědeckým. Vysvětlit nejvyšší kosmogonii a univerzální podstatu světa lze lépe způsobem uměleckým než slovem. Snáze budeme předávat nějakou hlubokou pravdu hudbou, tancem nebo obrazem. Důvody asi nemusím příliš vysvětlovat, protože každý, kdo se okolo sebe rozhlédne snadno posoudí, kam až to naše rozumářská doba dotáhla. Je proto zcela pochopitelné, že vědoucí lidé ve starých dobách pracovali na vyobrazeních, nikoli například na knize. Při práci s kartami si tedy uvědomujte, že obrazy jsou lidskému myšlení bližší než strohý rozum, který žádá jen všemu vládnout a vše mít pod kontrolou. Vciťujte se do karet, které budou při výkladu ležet před vámi, dobře navržený a namalovaný tarot k vám může mluvit více, než kdyby měl skutečná ústa....Bude však promlouvat k jiné části vaší mysli, než jste zvyklí, proto bude nutné, abyste byli připraveni poddat se nově přicházejícímu poznání jiného řádu. Určitě nepochybíte. Otevře se před vámi historie, uvidíte svět, sami sebe i ty druhé. Chce to opravdu jen přijmout poznatky s kartami spojené, nechtít se ve všem honem honem vyznat. Zkuste si uvědomit, že podobným způsobem pracovaly před vámi generace učedníků, a každý z nich zanechal v Duši Světa stopu svého úsilí, která vám může pomoci zvládnout počáteční potíže. Stačí jen chtít.

      Jakákoli tarotová sada obsahuje 56 listů malých karet a 22 listů tzv. velkých arkán, pro něž jsem zvyklá užívat pěkné krátké slovo Atu. Tohoto slova užívá Aleister Crowley, autor obsáhlého pojednání o tarotu, zvaného Kniha Thothova, kde také podává bližší vysvětlení slova. Nám bude stačit, že Atu v překladu znamená Klíč. 22 Atu vyjadřuje 22 základních situací na cestě životem, 22 cest magického zasvěcení, 22 archetypů atd. Asi před stopadesáti lety napadlo známého francouzského mága Eliphase Léviho spojit 22 Atu a 22 písmen hebrejské abecedy. Od té doby to bere každý jako samozřejmost, ale koneckonců - nad existencí žárovky se dnes také nikdo nepozastavuje. Navážeme a budeme toto spojení brát též jako samozřejmost.


Pokračování se dočtete v celé knize.


strana:
1I2I3