"; m("s_uvod"); m("s_numero"); m("s_vyklad"); m("s_chir"); m("s_prvni"); m("s_geo"); m("s_tarot"); m("s_koule"); m("s_dodat"); m("s_doslov"); m("s_objed"); hr("2"); m("seznam"); m("my"); t("mail"); m("zpet"); hr("2"); t("autor2"); ?>


Práce s křišťálovou koulí

Přípravné práce


      S tím co víme, souvisí den, s tím co nevíme, je spojena noc. Na to co je nám známo, svítí slunce a nic dalšího na známé - plně ozářené - skutečnosti již nemůžeme uvidět. Věci neznámé, nepochopitelné, takové, na které jsme zvědavi, jsou objímány tmou. Tma je plodná, protože v sobě skrývá mnoho neprojeveného. K práci s koulí si tedy raději vyberte období, kdy je tma, protože již sama tato doba souvisí s hledáním a s potřebou nalézt, a bude proto i ve vás vyvolávat patřičné duševní rozpoložení.

      Podíváme-li se do slunce, budou nás bolet oči. Budeme-li se do něj dívat déle, naše oči onemocní a můžeme si přivodit i trvalou poruchu zraku. Naopak světlo měsíce náš pohled přitahuje, věci měsícem ozářené získávají jakoby jinou povahu, procházkou při měsíčním svitu se nabíjíme jinou energií. Toto je potřeba mít na paměti: A proto jakmile svoji kouli přinesete domů, nesmí již její stříbřitá tvář spatřit sluneční světlo. Naopak ji vystavujte působení měsíce. Ochranu před slunečními paprsky nutno pokládat za nezbytnou. Pobytem na denním světle, i při zatažené obloze, koule slepne a práce s ní by se vám dařila o poznání hůře. Světlo měsíce její schopnosti naopak podporuje. /Nesmíme zapomínat na jednu z dalších vlastností křišťálu . funkce projekční plochy. Velmi často se stane, že jako na plátno v kině se do koule promítnou naše myšlenky. A právě toto nebezpečí hrozí nejvíce u oněch slepých koulí. Při jakémkoli dotazu pak nedostanete skutečnou odpověď, ale objeví se vám jen to, co si o problému sami myslíte. Tím přestáváte být schopni zvědět prostřednictvím obrazů v kouli pravdu./ Umělé světlo, není-li silné, kouli nevadí. Pokud tedy bydlíte ve městě a pouliční lampy vám svítí do oken, není to na závadu. Kouli dávejte za okno nebo na jiné místo osvětlené měsícem vždy, když je to možné, pokud možno každou jasnou noc, stačí na jednu až dvě hodiny, každopádně ale ne do rána, kdy se již objevuje sluníčko. Bylo by dobré, kdybyste mohli tento postup vykonávat aspoň půl roku - rok, ale jste-li netrpěliví, vydržte aspoň od novu k novu, než budete činit první pokus s koulí. Toto ošetření koule budete provádět po celou dobu, pokud budete s koulí pracovat, později, až nabudete praxi, bude stačit jednou do týdne nebo do čtrnácti dnů. Pokud práci přerušíte, byť i na několik let, měl by ji jeden měsíční cyklus opět oživit, pokud mezitím neoslepla.

      Vaši kouli by z téhož důvodu mělo vidět co nejméně lidí. Pokud pociťujete potřebu ukázat ji a pochlubit se, mělo by to být jen za tmy a jen těm nejbližším. Ti se mohou podívat, ale ne vzít kouli do ruky ani se jí jinak dotknout.

      Dotýkání se koule patří do další části přípravných prací. Nejprve si uvědomte, že vše ve vesmíru je polarizováno. Nositelem aktivního pólu je ruka kterou píšete. Tou začněte kouli hladit. Mělo by se jednat o tahy odshora dolů, ale pokud vám více vyhovuje jiný způsob, užijte jej. Pak přijde na řadu pasívní ruka, která se bude koule dotýkat stejným způsobem. Později už není třeba dotýkání, stačí provádět tahy nad povrchem předmětu. Tím, že se koule dotýkáte anebo nad ní provádíte energetizující tahy, se s ní seznamujete a zahrnujete ji do oblasti svého astrálního těla. To vám bude pomáhat komunikovat jejím prostřednictvím s astrální úrovní. I tato činnost by měla být prováděna pravidelně, nejlépe po ozařování měsíčním světlem. Na pravidelnosti a poctivosti provádění přípravných prací záleží pozdější výsledky vašich pokusů. Tato věta platí ale také obráceně. Podle toho, jaké čekáte výsledky, provádějte přípravné práce. Má-li vám koule sloužit pouze jako pomocný prostředek pro meditaci, je zbytečné se dlouho připravovat. Budete-li se pokoušet uhádnout tímto způsobem věci budoucí, je naopak důkladnější příprava nutná.

      Průzračný materiál, ze kterého je koule vyhotovena, má vlastnost, o níž jsme zatím moc nehovořili, ale na niž nesmíte zapomenout: zesiluje signál, kterým je obklopen. Toto je skutečně vlastností materiálu, nikoli koule jako předmětu. Pro vás to značí především, že koule bude zvýrazňovat vaše nálady, povahové rysy a myšlenky, což jsou víceméně věci, které lze vědomě ovlivnit, ale též budou zvýrazněny obsahy nevědomí, což jsou mnohdy skutečnosti potlačené - tedy takové myšlenky, události a pocity, s nimiž nechce mít vědomá část osobnosti, tzv. ego, nic společného. Kromě toho obsahuje nevědomí mnohé, těžko představitelné síly, jejichž vyvoláním si můžete připravit nejednu horkou chvilku, přinejmenším tím, že se pořádně vyděsíte. Tuto schopnost koule lze chápat jako očistnou. Při důkladnější práci s koulí se s těmito jevy vždy setkáte, někdo dříve, někdo po delší době. Je dobré uvědomit si, že k vám během cvičení může něco nepříjemného přijít a počítat s tím jako s průvodní samozřejmostí. Každý, i na první pohled nepříjemný jev, vám může velmi pomoci, zejména je-li vaším cílem práce na sobě samém.


Pokračování se dočtete v celé knize.


strana:
1I2