Sedmero věšteckých umění - www.magick.cz
Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník

Okultní obchod

Novinky - prosím čtěte!

Sedmero věšteckých umění

   Obsah:
      Úvod
      Numerologie
      Výklad z karet
      Chiromantie
      První pohled
      Geomantie
      Tarot
      Křišťálová koule
      Dodatky
      Doslov
Objednat knihu

Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

webmaster&skripts:
Ro.
Výklad budoucnosti z dvaatřiceti karet

Výkladový systém Zuzany Antares

tedy způsob můj vlastní. Tím se nechci chlubit, podotýkám jen, že způsobů výkladu karet je tolik co kartářek. Když se tento způsob naučíte a budete jej používat, pak se vsadím, že po třech letech, co bude ve vaší péči, bych ho už nepoznala.

Výklad z karet je obecně vhodný pro klasické předpovídání budoucnosti. Nezapomeňte, že v kartách před vámi na stole leží přítomnost, není tedy zpravidla možné pouštět se do časově vzdálených předpovědí, pokud nemáte jasnovidecké schopnosti nebo pokud osoba, jejíž budoucnost konzultujete, nepatří mezi ty s jednodušším myšlením. Výklad z karet je pro tazatele nejsrozumitelnější a nejvíce vyhovuje jeho požadavkům. Bohužel ale o kartářích a kartářkách platí ony nepříjemné až varující skutečnosti /o nichž jsem psala a ještě určitě psát budu/ nejmíň čtyřikrát tolik, než je tomu v jiných oborech.

      Základ systému:

      Svět hmotný, ve kterém žijeme, je složen ze čtyř živlů, ohně, vody, vzduchu a země. Každý z živlů lze spojit s určitou oblastí našeho života, a to na různých úrovních, např. osobní či obecné. Později se těmito úrovněmi budeme zabývat. Spojením čtyř elementů vzniká jejich esence, Duch, který je jejich vnitřní podstatou. Duchovými základy se tento výkladový systém nezabývá, jeho úkolem je interpretovat na pozemské úrovni, nikoliv hledat příčiny.

      Oheň je symbolizován pikovými kartami a vztahuje se k životní energii. Do jeho působnosti patří vůle, sebevědomí, naplnění života, zdraví, duchovní postoje, síla, boj, sport.

      Voda se spojuje se srdci a vyjadřuje cit. Výklad nám dá pocity, nálady, lásku, partnerské vztahy a vztahy s blízkými přáteli, zamilovanost, iluze, péče, mateřství, rodina, přecitlivělost.

      Vzduch se projevuje pomocí kárových karet a značí rozum. Kromě myšlení jako takového sem patří cesty, změny, obchody, nápady, inteligence, řeč, sociální kontakty, přátelé, postavení, studia a práce.

      Země je v tomto systému spojována s kříži a označuje hmotný život. Sem spadá práce, starosti, peníze, majetek, potřeba životních jistot, pobyt v rodině, rodiče, zdravotní dispozice a závislost. V křížích se spojuje minulost a budoucnost, označují tedy i změny, k nimž dochází osobním vývojem.

      Je možné, že v jiných návodech a v literatuře se setkáte s jiným rozdělením elementů a karetních barev, na ně však nebudu brát zřetel.

      K základu systému patří také základy interpretace. Karty čtěte zleva doprava, vlevo je minulost, v ideálním středu je přítomnost, vpravo budoucnost. Souvislost minulosti a budoucnosti si můžete představit jako strom: kořeny jsou minulostí, jediný kmen je přítomností a větve ve své členitosti tvoří všechny možné varianty průběhu budoucnosti. Už z tohoto přirovnání vyplývá, že neexistuje jedna jediná verze budoucnosti a není tím pádem možné nikdy s jistotou říci, co se přesně stane. Dle reakcí tazatele v minulosti lze pouze odhadnout jeho reakce budoucí a upozornit na příznivé i nepříznivé důsledky toho, jak jedná. Ačkoliv tazatelé leckdy žádají jednoduchý a jednoznačný výklad, který by je zbavil zodpovědnosti za jejich život a ukázal všechna rozhodnutí jako předem daná a neovlivnitelná, není moudré jim dát takovouto odpověď. To, že takový výklad vyjde, není důkazem zkušeností a kvalit kartářky, ale povedenou sugescí, která tazateli vnucuje pohled na svět, jenž pro něj nemusí být odpovídající.

      Další směr výkladu je shora dolů. Zjednodušeně přitom lze říci, že první řada značí vědomí, tedy to, co klient právě zažívá a na co právě myslí, druhá řada je podvědomím, tudíž tím, co je potlačeno a v čem se skrývá odpověď a třetí řada ukazuje nevědomé tendence, obavy a potřeby.

      Karty čtené diagonálně ukazují procesy a události. Častější jsou právě významy procesů, které mnohdy ukazují skutečnosti probíhající i několik let. Někdy se stane, že lidé velmi touží znát konkrétní události. Ty potom čtěte pomocí dvojic karet. Každá karta tvoří dvojici se všemi okolostojícími kartami, přičemž dvojice utvořená diagonálně ukazuje časově bližší a pravděpodobnější událost, dvojice vodorovná značí opak a dvojice svislá dává touhy nebo snahy. Je velmi rozumné upozornit klienta vždy při vykládání událostí na to, že výklad je pouze radou, nikoliv nutnou skutečností.strana:
1I2I3