Sedmero věšteckých umění - www.magick.cz
Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník

Okultní obchod

Novinky - prosím čtěte!

Sedmero věšteckých umění

   Obsah:
      Úvod
      Numerologie
      Výklad z karet
      Chiromantie
      První pohled
      Geomantie
      Tarot
      Křišťálová koule
      Dodatky
      Doslov
Objednat knihu

Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

webmaster&skripts:
Ro.
Úvod:

      Poznáváte rádi? Sami sebe, ostatní, cokoliv? Nebudu vám věřit že ne, když tuto knížku držíte v ruce. Poznávání je tím, co vás posunuje dál, nutí vás nad něčím přemýšlet, zkoumat a převracet. Takoví lidé, kteří se stále potřebují něco dozvídat, mívají zajímavý a plný život. Buďte proto zvědaví.

      Trošku jinačí je to možná se vztahem k tajemnu. Někoho tajemno zajímá a bere bez rozdílu vše, co jen trošku tajemnem zavání. Jiný si vybírá a má stanovená kritéria, dle nichž hodnotí, co má a co nemá cenu - nebo co je a co není seriózní. To jsou dnešní, moderní postoje, které vycházejí z dávného a jednotného archetypálního základu. Kdysi dávno byla osoba šamana, čaroděje či medicinmana a ještě předtím vědmy, čarodějky a bylinkářky - porodní báby, velmi vážená. Takové osobnosti zastupovaly spojení s prazákladními silami světa, s božskou moudrostí i s podstatou života. Tak tomu bylo v pravěku i na počátku starověku. Co je proti těmto předlouhým věkům úcty k neznámému několik století tmářství či několik desetiletí rozumové civilizace?Respekt k těm, kteří vstupují do kontaktu s ne pochopitelnými silami a mocnostmi je za předlouhé vývojové období nezvratitelný. Nemusíte si jej připustit, on tam prostě je.

      Co to znamená: I sebevětší nedůvěřivec se nechá předpovědí ovlivnit. Málokdy se najde člověk, který opravdu počká, co se stane. Většina opravdu buď nekriticky věří a v důsledku věštby změní své kroky, anebo se každou událost snaží naroubovat na předpověď tak, aby to vyšlo. Astrologové, kartářky a všichni ostatní, kteří se tomuto umění profesionálně věnují, nemají vždy dostatek zodpovědnosti k zákonitosti vyšších světů. V blažené nevědomosti a v upřímném přesvědčení jsou schopni svým klientům trošku zamotat životem - většinou však, bohužel, nesprávným směrem už jen proto, že rozhodnutí klienta bylo ovlivněno zvenčí. A to nechci mluvit o těch, kteří svého postavení zneužívají a vědomě se pletou lidem do života ať už z vládychtivosti nebo z hrabivosti.

      Vlastní poznání je nejlepší obranou. Víte-li o tom, jak něco funguje, co se dá jak předpovědět a čím, případně se pokusíte ověřit si předpověď sami, přestáváte být nevědomými důvěřivci. Předvídání, věštby, umění odhadnout druhého působí zdánlivě tajemně, ale jen do té doby, než víte jak na to. Velkou roli hraje pověrčivost lidí, neochota přijímat zodpovědnost za svůj život a také odvěká úcta, o níž jsem pojednala výše. Mnoho věšteckých dovedností závisí na inteligenci a cviku, k nimž se může přidat umění mluvit nebo poslouchat. Tady nemluvím o takzvaném věštění, kdy předpovídající pouze umně vytáhne při rozhovoru z klienta patřičné informace a pak si dle nich vymyslí budoucnost. Mluvím o takovém věštění, kdy k vám přijde člověk, po vzájemném pozdravu a otázce "nač je zvědav" vedete půlhodinový monolog a až potom se dotyčný případně vyjádří. Pochopitelně tím neříkám, že každý člověk se může věštěním zabývat, už jen z důvodů, o kterých jsem se zmínila o odstavec výše. Ne každý je dostatečně zodpovědný a ne každý má čas a chuť studovat zákony nemateriálních světů, ne každý je vnímavý k druhým, ne každý dokáže být nestranný, ne každý je dostatečně sebevědomý, aby mohl k druhému hovořit s jistotou a dát mu tak dostatečnou podporu.

      Tyto řádky píši v době, kdy vrcholí tisíciletá povodeň na Moravě. Není to jen tak samo sebou, že tři roky před koncem tisíciletí jsme se dočkali největších záplav, jaké kdy byly zaznamenány. Voda očišťuje. Rozbíjí staré formy stejně jako lidská obydlí a dává vzniknout chaosu, z něhož se zrodí formy nové. Ne každému musí být tyto věci příjemné. Ohrožením hodnot vzniká panika: i kdyby ohrožení bylo sebevíce záslužné a hodnoty sebevíce bezcenné, vyděšený člověk ztrácí kontrolu nad sebou a stává se hříčkou emocí. Je mnoho znaků, které mi vnucují domněnku, že nepříjemnost s nynější povodní není ani zdaleka poslední, přičemž není ani zdaleka první, jak jistě dosvědčí ti, kteří tratili při nedávných problémech ekonomických. Hrází panice je logické uvědomění si skutečností a následná objektivita. Věřím, že to, co budete dále číst, vám pomůže udělat aspoň malý krok směrem k objektivitě.

      Předkládaná kniha je určena nejen těm, kdož se chtějí věštění naučit. Má přinést poučení všem těm, kteří chtějí nahlédnout pod pokličku a poznat, jak věštba vzniká, a mohla by oslovit i rozumářského skeptika, který na věštby nevěří. Věštění není tak nepochopitelné nebo nepřístojné, i při akceptování odlišného názoru, než jaký je uznáván současným vědecko-materialistickým náboženstvím.

      Nabízím vám sedm návodů k věštění. Vybrala jsem je tak, aby mapovaly co možná celou oblast věšteckých umění. Je zde metoda jednoduchá jako dětská hra, metoda populární i taková, pro jejíž zvládnutí potřebujete znát mnoho informací nebo mít povahové předpoklady. Každý si může vybrat to, co cítí jako nejvhodnější pro svůj zájem nebo potřebu. Každý věštecký obor má jiné možnosti, něco jiného je v jeho dosahu, popisuje jinou oblast na jiné úrovni.Určité zákonitosti vládnou pro některá věštecká umění výhradně a jiná pravidla či nemateriální zákony platí obecně - ne jen v oblasti předvídání, ale ve všech otázkách mimo dosah materiálního světa.

      Sedmička je číslem duhy. Sedm barev se skrývá v jediném oblouku. Svět je jako duha. Poznáte-li jednu barvu, tušíte za ní už druhou, která spolu s těmi dalšími bude tvořit celek. V každém kousku je obsaženo poznání světa i svět sám - a svět obsahuje všechny ty kousky. Není jeden bez druhého, všechny k sobě patří a tvoří ten bílý a přece barevný celek.